Informacje o zawodach

Kalendarz

Mistrz.Małopol.Okręg.Izby Inż. Budownic.

Data: 06.09.2022

Organizator Del./Obs. Miejsce K P Rz K/M Jun. J.m. Mł. OP.
KS.ZO.LOK Krakow Bochnia, Strzelecka