Uchwała 12/2022 w sprawie powołania komisji ds. promocji strzelectwa sportowego w Małopolsce

Uchwała 12/2022 w sprawie powołania komisji ds. promocji strzelectwa sportowego w Małopolsce

Uchwała 12/2022 w sprawie powołania komisji ds. promocji strzelectwa sportowego w Małopolsce