Zgłoszenie zawodów do kalendarza 2024

Zasady zgłaszania zawodów klubowych do Kalendarza Zawodów MZSS na rok 2024

 

Szanowni Państwo, ( kierownicy klubów )

 

W związku z koniecznością opracowania kalendarza wydarzeń w ramach realizacji zadań statutowych Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie na rok 2024, zapraszamy do przesłania propozycji zawodów i wydarzeń związanych z propagowaniem strzelectwa sportowego do umieszczenia w kalendarzu wojewódzkim.

            Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2023 r. tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem załączonych formularzy na adres kalendarz@mzss.pl, temat wiadomości:

 

Zgłoszenie do kalendarza na rok 2024 – skrócona nazwa klubu.

 

 Przesyłane zgłoszenia powinny być poparte oświadczeniem, iż zgłoszone wydarzenie w danej lokalizacji we wskazanym terminie zostało uzgodnione i zatwierdzona przez operatora/właściciela obiektu, w którym zgłaszane wydarzenie się odbędzie.

Sprawy związane z Kalendarzem MZSS można konsultować telefonicznie z Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji Zawodów: Marcin Nowak tel.: 536-288-095, e‑mail: marcin.nowak@mzss.pl

 

Ważne !

Zgodnie z przyjętymi zasadami w Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, przyjęto, iż do zaliczenia startów zawodniczych zaliczanych do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok, wymagany jest udział zawodnika w zawodach, które:

  • zostały prawidłowo zgłoszone i opublikowane w kalendarzu MZSS,
  • program zawodów został opublikowany w terminie minimum 10 dni przed rozpoczęciem zawodów,
  • w trakcie trwania zawodów obecny był delegat techniczny PZSS lub wyznaczony obserwator MZSS,
  • po zawodach, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zawodów, został zatwierdzony Komunikat Rezultatów z zawodów przez Kolegium Sędziów MZSS.

Niedotrzymanie wymienionych powyżej terminów, skutkować będzie brakiem uznania zawodów jako ważnych do przedłużenia licencji zawodniczej. Powyższe wytyczne dotyczą zawodów umieszczanych tylko w kalendarzu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Zasady zgłaszania do kalendarza na rok 2024 - plik PDF

Instrukcja wypełniania formularza EXCEL - plik PDF

Formularz zgłoszeniowy - format XLS - plik XLS

 

Aktualizacja 2023-10-25