Zarząd

Stasiak Marek

Prezes

Madej Jerzy

Wiceprezes

Ożóg Marian

Wiceprezes

Polaszczyk Szymon

Wiceprezes

Kisielnicki Bogusław

Sekretarz

Suski Krzysztof

Skarbnik

Kaźmierczak Maciej
Kowalski Krzysztof
Skrzyński Bogdan
Sumara Rafał
Zakrzewski Mateusz